Leven zonder buikklachten

Een prikkelbare darm (PDS) is een verstoring van je maag-darmkanaal. Een groot aantal van de Nederlandse bevolking heeft er last van. Een prikkelbare darm hebben betekent dat vooral je dikke darm te veel of juist te weinig bewegingen maakt. Dit veroorzaakt diarree of obstipatie. In veel gevallen zijn de zenuwen van je darmwand overgevoelig. Je darmen geven hierdoor een verkeerd signaal aan je hersenen af. Het kan ook zijn dat je hersenen een verkeerd signaal aan je darmen doorgeven. In dit geval is stress van grote invloed.

Functionele maagklachten (dyspepsie) zijn klachten waarbij je last hebt van oprispingen en een opgeblazen gevoel in je buik. Bij lang aanhouden van deze klachten kunnen pijnklachten, misselijkheid en brandend maagzuur het gevolg zijn. Deze klachten kunnen uiteindelijk resulteren in een maagzweer.

Medisch onverklaarbare buikklachten kunnen beschouwd worden als het ontregelen van je (stress) fysiologische regelsystemen. Het zijn deze ontregelingen die kunnen leiden tot (zelfs hevige) buikklachten zonder dat er bij je aantoonbare lichamelijke afwijkingen waarneembaar zijn. Bij stress geven je hersenen een signaal aan je lichaam voor de productie van de stresshormonen adrenaline en cortisol. Deze stresshormonen zorgen ervoor dat je spieren zich aanspannen en je spijsvertering op een laag pitje gaat. Indien er geen ontspanning plaatsvindt blijft de hoeveelheid van deze hormonen in je lichaam te hoog en raken je systemen verstoord. Door deze aanhoudende productie van stresshormonen zullen je buikorganen niet goed functioneren en zul je klachten krijgen. Vooral je maag en darmen zijn zeer gevoelig voor deze stresshormonen

Onze Aanpak

De behandeling zal zich richten op lichamelijke, psychische en sociale factoren die je pijnen veroorzaken. De psychosomatische behandeling zal uit de volgende drie behandelvormen bestaan:

De counsellor gaat samen met je onderzoeken wat je belemmerende patronen, dieperliggende blokkades zijn en zo ontdekken welke stressfactoren mogelijk invloed hebben op je hoofdpijn. Door het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden is de therapeut in staat om samen met jou een mogelijke oorzaak van je klacht te lokaliseren en te benoemen.

Het doel van bindweefselmassage is door middel van mechanische prikkeling van de huid en het onderhuidse bindweefsel indirect invloed uit te oefenen op functiestoornissen van inwendige organen zoals darmen en maag zodat de klachten worden gereduceerd of worden opgeheven. Kenmerkend voor bindweefselmassage is dat deze massage wordt uitgeoefend op plaatsen in de huid en onderhuidse bindweefsel die via het ruggemerg een relatie hebben met je in functie gestoorde organen (darm of maag). De oorzaak van deze verschillende maar onderling samenhangende functiestoornissen is gelegen in een verstoorde informatieverwerking van het centrale zenuwstelsel. Door de bindweefselmassage worden stoornissen in de pijnwaarneming, in de temperatuurregulatie en stoornissen in de regulatie van darm- of maagbeweging weer hersteld.

Hypnose is een natuurlijke normale bewustzijnstoestand, waarbij je gebruik maakt van je onbewuste geest en je lichaam instructies geeft en stuurt. Hypnose is een bewustzijnstoestand waarin je in sterke mate gehoor kunt geven aan suggesties dan in normale omstandigheden mogelijk is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je in hypnose in staat bent controle te krijgen over delen van jezelf die in een normale toestand buiten bereik van je rationele, logische en bewuste geestelijk vermogen liggen. Onder hypnose kun je veranderingen tot stand brengen in je eigen lichamelijke, psychische en emotionele processen. Door visualisaties en suggesties wordt in een trance je pijnprikkel aangepakt.

Neem contact met ons op

Je bericht is verzonden.
Er was een fout, probeer het nogmaals.